goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Älskad/loved

Du vet väl om att du är älskad?
Det finns en som älskar DIG precis som du är!
Han har skapat dig och han älskar dig. Du är hans ögonsten!
Du behöver inte vara perfekt. Du behöver inte vara duktig.
Be till Jesus och ta emot honom i ditt liv.

Om du inte vet hur du ska be kan du be så här:

Gud, nu kommer jag till dig.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Om du bad denna bön så är du frälst/kristen nu! Grattis!
Det är det bästa beslut du tagit!

Tag kontakt med någon du känner som är kristen
och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.

Några tips kan du läsa här direkt också:

1. Tala med Jesus, be till honom och tacka honom varje dag!

Han har lovat att höra och svara på bön.

2. Läs om Jesus i Bibeln varje dag, börja med evangelierna
som finns först i Nya Testamentet. Då lär du känna Jesus!

3. Berätta för någon om Jesus och att du blivit frälst/kristen.
Det gör att du själv blir glad och får betyda mycket för andra.

——————————————————-
Do you know that you are loved?

There is one who loves YOU just the way you are!
He created you and He loves you.
You are the apple of his Eye!

You do not have to be perfect.
You do not have to be clever.

You can pray like this:

God, now I come to you.
Thank you for loving me, just as I am.
Jesus, I believe You are the Son of God,
and that You died and arose for me.
Thank you for taking my punishment on the cross.
Forgive me all my sins.
I open my heart and receive Thee
as my Lord and Savior.
Thank you Father in heaven that now I am your child.
Amen

Remember! You can trust that Jesus hears your prayer!
He wants to be with you now and always!

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén