goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

var generös

Gud vill att du ska veta att du aldrig kan ge för mycket. Att ge sätter dig i en position att ta emot från Gud. Gud vill att vi ska utöva generositet. För genom att ge representerar vi hans goda natur och hjärta.

Matt.10:8b Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva

Men mer än så kommer det också att spegla vårt hjärtas tillstånd. Att ge avslöjar om vi verkligen har litat på Gud som vår Försörjare och Fader.
1 Petr.5:7 Och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er.

Vi minns israeliternas tid när de fortfarande var i öknen. Gud försåg deras behov genom att ge dem dagligt manna att äta. Han instruerade dem att samla manna som skulle mätta dem för dagen. För att han ville ta bort attityden att hamstra från sina barn. Men israeliterna tog inte bara en portion till dagens måltid, utan de
samlade också in för sig själva till morgondagens mat. Deras olydnad visade deras tvivel på Gud.

Låt oss avsluta detta år med ett hjärta fullt av tillit till Gud att han verkligen kommer att möta VARJE behov. Oavsett om det kan vara fysiskt, andligt eller ekonomiskt.
Det är därför vi helt kan ge utan att tveka eftersom Han är vår Herde och i Honom saknar vi ingenting.

Joh.10:9-10 Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.

Rom.8:31-32 Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss?
Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han
kunna annat än att också skänka oss allt med honom?

Rom.10:12 Här är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har samme Herre, och han ger
av sin rikedom till alla som åkallar honom.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén