goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Namnet

Har du tänkt på att namn har en betydelse? I Bibeln är det mycket vanligt.
Nu under julen läser vi bibeltexter där betydelsen av Jesu namn förklaras.

Matt.1:21-23 ”Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus,
för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta hände för att det
som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Se, jungfrun ska bli

havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel.
Det betyder: Gud med oss.”

Guds närvaro bland människorna och möjligheten till gemenskap med
Honom är Bibelns budskap till alla i alla tider.


Dörren till Paradiset stängdes ju då människan stängt sin egen hjärtedörr
för Gud genom syndafallet men Guds önskan och plan var hela tiden att
åter igen ha gemenskap med oss.

I tabernaklet, den flyttbara tältkyrkan, platsen för Guds uppenbarelse,
och sedan i templet i Jerusalem fanns en förlåt, ett tjockt draperi, som markerade
den ”stängda vägen” till nådastolen och som endast kunde nås genom blodsoffer.

Jesus öppnade vägen till Gud genom sin försoningsdöd på Golgata kors.

Hebr.9:24 Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord av människohand och som
bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu
träda fram inför Guds ansikte för vår skull.

Hebr. 10:19-20 Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra
heligaste på den nya och levande väg som han öppnat för oss genom förhänget,
det vill säga sin kropp.

Nu bjuder han oss att komma och få förlåtelse och gemenskap med Gud.

Upp.3:20 Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar
dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

1 Kor.1:9 Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus,
vår Herre.

Därmed kan vi människor, utan undantag, få leva i gemenskap med Gud
och uppleva hans närvaro i våra liv igen.


1 Joh.1:3 Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap
med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus.


Matt:28:20b Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.

Rom.8:31 Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss?

Immanuel – Gud med oss! Alltid här och evigt där!

Joh.17:24 Far, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig.
Låt dem få se min härlighet som du har gett mig, för du har älskat mig före världens skapelse.


Joh.14:3 Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och
hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är.

1 Tess.4:16-18 När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska
Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. ’
Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem
för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren.
Trösta därfövarandra med dessa ord.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén