goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Gud håller sina löften

Gud har gett oss enorma löften i Bibeln och han avser att hålla vart och ett av dem.
Ps.145:13b Herren är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör.

Han är trofast och sann så att han kan fullborda det som han har lovat och förklarat.

4 Mos.23:19 säger, ”Gud är inte en människa, så att han skulle ljuga, inte en människoson,
så att han skulle ångra sig. Säger han något utan att göra det, talar han något utan att
fullborda det?”

Men när vi har fastnat i vår väntan, frestas vi att hjälpa Gud att uppfylla sina löften.

Vi minns Abrahams och Saras liv i 1 Mosebok 17. Gud hade lovat dem en son.
Men under sin väntan tänkte Sara på sitt eget sätt hur de skulle kunna uppnå Guds löfte.
Så hon gav sin tjänarinna Hagar till Abraham för att föda en son till honom.

Och så blev det, Hagar födde Ismael. Men Hagar blev arrogant mot Sara. Deras relation kollapsade.
Detta var inte Guds ledning. Det var genom Saras egen ansträngning.

När vi agerar efter vår egen tidtabell och motsätter oss Guds timing, uppstår svårigheter.
Och den här typen av situationer är vad Gud vill bespara oss från.

Dessutom trodde Sara att hon var problemet i uppfyllelsen av Guds löfte. Hon tittade bara
på sina egna otillräckligheter och oförmåga. Hon glömde att Gud var El Shaddai,
den ”allsmäktige”.

Gud är tillräcklig för att göra det möjligt för människor att uppfylla hans löften.

Och även om Sara till en början inte väntade på Gud och till och med tvivlade på Gud,
hindrade detta inte Gud från att hålla hans ord. Efter 13 år födde Sara Isak.

Så håll fast vid vad Gud har lovat dig. Eftersom vår Gud aldrig misslyckas med att hålla sitt löfte.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén