goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Vägen hem

”Blir var och en salig på sin tro?”
”Leder alla vägar till Rom?”
”Tror inte olika religioner egentligen på samma gud?”
När dessa frågor aktualiseras, så är det viktigt och utmanande att lyssna till vad Jesus säger.

Han som beskriver sig själv som:
·VägEN – inte en väg bland många,
·SanningEN – inte en sanning bland andra och
·LivET – det verkliga livet, som börjar här och nu genom tron på Jesus Kristus som världens unike Frälsare!

När Jesus kom till oss människor var det för att hjälpa oss att hitta hem.
Människan är vilse eftersom hon förlorat kontakten med Gud.
Vi är helt enkelt på fel väg och vi kommer inte att nå dit vi innerst inne vill.

Men Jesus är den enda Vägen till Gud, Sanningen med stort S och Livet som aldrig dör.

Jesus säger: Jag är Vägen, Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom Mig.
(du kan läsa detta i Bibeln i Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6)

När vi kommer till Jesus blir Han den verkliga vägen, den helande sanningen och livet som aldrig kan förloras, för oss.

Vill du ta emot Jesus idag?

Du kan be så här:
Gud, nu kommer jag till dig.
Tack för att Du älskar mig, precis som jag är.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Tack för att Du tog mitt straff på korset.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen och som du harförtroende för. Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidareoch vårdar din tro.

Försök att läsa Bibeln regelbundet och fortsätt att be och samtala med Jesus. Det gör att du blir trygg i din tro.

På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén