goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Livsvägen

Har du läst och tänkt på orden: ”De rättfärdigas stig är som gryningens ljus, som växer i klarhet tills dagen når sin höjd”? (Det står i Ordspråksboken 4:18)
Du vet, meningen med den här versen är att livet inte är en given, tydlig bild av vår livssituation på en gång.

Vi har alla ett liv att leva och en resa att göra. Kanske är både du och jag den typen av personer som är ganska otåliga. Vi gillar verkligen inte att vänta. Och när vi vet att vi behöver tålamod säger vi: ”Gud, jag behöver tålamod, just nu!”, men Gud ger oss inte det utan Han ger oss en process istället, eftersom Ordet säger att vår väg som rättfärdiga personer är en resa, som den lysande solen som kommer minut efter minut; det blir alltså ljusare.

När det gäller livet är det ett faktum att det avslöjar bitar som vi inte visste. Och sedan efter att vi känner till den delen, kommer en annan förståelse till, och en annan kommer till, och vi måste bara leva det som en process. Och vi får bara luta oss mot Herren och omfamna stegen på livets väg.

Jesus själv sa: Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Matt.6:34
Precis som vi ibland vill få reda på allt, alla problem och det som ska hända, men nej, det är en process. Vi får uppmuntra varandra idag att omfamna livet så.

Dessutom lovade Jesus oss: ”Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut”. Matt.28:20b Må Herren välsigna oss och bevara oss.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén