goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Välsignelsen

Inför en ny vecka är det viktigt att ta till sig orden ”Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.” 
4 Mos 6:24-26.
Många av oss har hört detta förut. Det är en välsignelse i Gamla testamentet.

Men det vi får uppmuntra oss med är att precis som vi har hört de välbekanta orden, kan vi kan ta Guds Ord och förkunna det över oss själva. Vi kan också sjunga välsignelsen över oss.

Och detta är vad det betyder:

Herren välsigne dig: Guds välsignelser kommer att utgjutas över dig.
Herren bevare dig: att han skall skydda och bevara dig när du kommer och går hela dagen, och att han skall låta sitt ansikte lysa över dig.

Det påminner om när Moses gick in i uppenbarelsetältet för att möta Gud. Han mötte Gud ansikte mot ansikte, och tack vare vad Jesus Kristus gjorde för oss på korset kan du och jag också möta Gud ansikte mot ansikte.

Ef.2:13 Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod.

Hebr.10:19-20 Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. 

Låt oss få ett ansikte mot ansikte möte med Gud idag och bli uppmuntrad.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén