goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Tacka först

Det är mycket viktigt som kristna att vi börjar vår dag med att komma till Gud i bön. Men ibland kanske vi inte vet hur vi ska börja vår bön?

Bibeln ger ett exempel på hur vi kan börja våra böner när vi inte vet hur vi ska göra.

Ps.100:4 Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn!

Den lär oss att ”gå in med tacksägelse och lovprisning.”

Precis som Jesus lärde lärjungarna att be genom att först tilltala Gud Fadern: ”Vår Fader i himlen, helgat vare ditt namn.”

På samma sätt kan vi börja våra böner med att skåda Guds skönhet. Börja bara förklara vem Gud är och alla hans underbara gärningar. Och allt annat kommer att följa.

Vi får påminna oss själva om allt gott som kommer från Gud. Som Ps 16:2 säger: ”Jag säger till Herren:”Du är min Herre, för mig finns inget gott utom dig.”

Då kommer alla andra förfrågningar, framställningar och överlämnanden vara lätta eftersom vi är i linje med Guds verklighet.

Så nästa gång du kommer på att du undrar vad du ska be om, börja med att berätta för Gud vem han är.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén