goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Vilken vän

O, jag önskar att jag kunde här förklara, vilken vän i Frälsaren jag funnit har. Kunde säga hur mitt liv han helt förvandlat, hur han löste mig från bördor som jag bar.

Ej det finns en sådan vän som JESUS, uti nåd och kärlek, innerlig.
Han förlät min syndaskuld och frid mig skänkte. O, hur högt han älskat mig.

Uti synd och skam jag var då Jesus såg mig Hjärtat tyngdes utav ångest, sorg och nöd Kärleksfullt han räckte ned sin hand och tog mig Och han räddade min själ från evig död

Ej det finns en sådan vän som JESUS, uti nåd och kärlek, innerlig.
Han förlät min syndaskuld och frid mig skänkte. O, hur högt han älskat mig.

Varje dag jag leva får, i hans gemenskap, och jag lyssnar till hans stämma underbar. Men jag fattar ej att så han kunde älska, att i döden han sig själv utgivit har.

Ej det finns en sådan vän som JESUS, uti nåd och kärlek, innerlig.
Han förlät min syndaskuld och frid mig skänkte. O, hur högt han älskat mig.

Och DIG!

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén