goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Besvikelser

Besvikelser kan komma på olika sätt. Det är omöjligt att undvika att möta besvikelser i våra liv. När vi upplever besvikelser kan våra hjärtan leda oss i två olika riktningar: mot Guds kärlek eller bort från den. Det är viktigt att vi, trots vår smärta eller missmod, väljer att förbli närvarande med Fadern och låter honom leda vårt hjärta. Hans ord lovar att när vi sätter vårt hopp till honom kommer vi att förnyas med styrka. ”Men de som hoppas på Herren får ny kraft ” (Jesaja 40:31)

Det är så lätt att låta andra, eller till och med våra egna tankar, leda oss när vi möter besvikelser. Sanningen är att vår Faders röst borde vara grunden för hela våra liv. När vi tror på vad han säger i sitt Ord vet vi att våra hjärtan är på den säkraste plats de kan vara.

Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig.  (Hebr.13:5b)

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. (Fil.4:6-7)

Att uppleva besvikelse kan inte undvikas, men vi tröstar oss med det faktum att det är på grund av ett liv i Gud som vi har mer att hoppas på än våra nuvarande omständigheter.

Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. 
(2 Kor 4:16).

”Smaka och se att Herren är god. Salig är den människa som flyr till honom. ” (Psaltaren 34:9)

Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig (Joh.14:1)

Gud, vår Fader vill trösta våra hjärtan så att vi kan känna hans närhet i de besvikelser som vi står inför.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén