goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Vara för gammal

Har du tänkt på Johannes, Jesu lärjunge? Han, Petrus och Jakob var med Jesus i många speciella situationer, vid helande-under, uppväckande av döda, på förklaringsberget och i Getsemane.

Det var också Johannes som stod vid korset tillsammans med Maria, Jesu mor. När Jesus uppstått sprang Johannes och Petrus till graven för att se om det verkligen var sant att Jesus uppstått från de döda.

När Petrus och de andra lärjungarna farit ut för att fiska, kom Jesus och stod på stranden. När han ropade till dem så var det Johannes som förstod att det var Jesus. Tillsammans med de övriga lärjungarna fick Johannes uppleva den Helige Ande på pingstdagen och förkunnade sedan frimodigt evangelium.

Johannes kallades ”kärlekens apostel”. Han älskade Jesus och visste att Jesus älskade honom. I evangeliet och breven som Johannes skrev är Guds kärlek och sanning centrala ämnen.

Efter många år, när Johannes var gammal, blev han förvisad till ön Patmos för evangeliets skull. Där möter han Jesus personligen och får i uppdrag att förmedla budskapet om vad som var aktuellt just då och även vad som skulle komma. De märkliga synerna blev uppskrivna i en bok, Uppenbarelseboken, som genom århundradena har varit till tröst och uppmuntran för Herrens folk.

Knappast hade Johannes tänkt att en mycket viktig del av hans tjänst ännu låg framför honom!

Kanske är det så för dig och mig också? När vi tror att allt är slut och det känns omöjligt och försent att kunna göra något för Gud så får vi höra orden som Johannes fick höra och sedan förmedlade vidare:
Så säger den Helige och Sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga, och stänger så att ingen kan öppna: Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Upp.3:7-8

Vi blir aldrig för gamla för att tjäna Gud! Så länge vi lever har Han en uppgift för oss!

Om vi tar till oss dessa löften så kan vi frimodigt gå vidare i tjänst för Gud och även svara som Johannes när Jesus säger: ”Ja, jag kommer snart”. Kom Herre Jesus! Upp.22:20

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén