goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Att känna Jesus

Vi översköljs varje dag av information via olika media. Det mesta är negativ påverkan och tjänar inte till någon verklig uppbyggelse eller förändring.
Bibeln har många goda råd att ge oss som verkligen kan förändra både vår egen situation och därmed också de vi har omkring oss.

Hosea 6:3 Låt oss lära känna Herren, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden.”

Det som har någon verklig betydelse är att vi känner Jesus och vet vem han är.

Han är vår Frälsare,
2 Pet 3:18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

vår gode Herde,
Joh 10:14 Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig,

vår bönhörare,
Joh 14:14 Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.

vår vän,
Joh 15:15 Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, ty allt vad jag har hört av min Fader har jag låtit er veta.

vår beskyddare,
Ps 91:14 ”Han håller mig kär och jag skall befria honom, jag skall beskydda honom, ty han känner mitt namn.

vår Brudgum.
Matt 25:6 Vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt honom.

Hur kan vi lära känna Honom bättre? Genom att umgås med Honom i Bibeln och bönen.

2 Pet 1:3 Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära.

Jesus har också lovat oss att sända Hjälparen som ska lära oss och påminna oss om vem Jesus är.

Joh 15:26 När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig.

I alla situationer, vad som än händer oss själva, dem vi har omkring oss eller i vår värld, låt oss ha blicken fäst vid Jesus och tänka på Honom. Han förmår allt och hjälper i rätt tid.

Hebr.12:1-3 När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén