goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Håll fast vid Jesus

I den tid vi lever i nu drabbas vi ofta av känslan av osäkerhet. Inte bara för det som sker i svenska samhället och omvärlden i sin helhet utan även när det gäller de kristna sammanhangen. Ingenting verkar vara säkert utan kan skifta från dag till dag. Tidigare sanningar ifrågasätts och ”den signal som trumpeten ger är otydlig”. 1 Kor.14:8 Då är det viktigt att vi påminner oss om vad Gud har sagt till oss i sitt Ord.

Bibeln talar om att göra sin kallelse och utkorelse fast.
Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast. Gör ni det, skall ni aldrig någonsin snubbla och falla. 2 Petr 1:10

Vad innebär det? Vilken kallelse/utkorelse gäller det?

Först och främst; vi är alla kallade till frälsning och gemenskap med Gud.
Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. 2 Tim 1:9
Det är Gud som tagit initiativet till vår räddning och han har kallat oss!

Vi är frälsta av nåd och bevaras genom nåd.
Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.  Ef.2:8-9

Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk. 1 Tess.5:23-24
Vi kan inget göra för vår frälsning men Gud är trofast och han har lovat att bevara oss.

Vi får hålla fast vi vår Frälsares Ord och löften.
Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. 2 Tim.3:14-15

Så vänd om till din Gud, håll fast vid kärlek och rätt och vänta ständigt på din Gud. Hosea 12:6

Vi får hålla fast vid det uppdrag/den tjänst som getts åt oss.
Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. 1 Pet 4:10

Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Matt.10:8b

Vi får vänta Jesus som lovat hämta oss hem för att vi alltid ska få vara med Honom
Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.  I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er?   Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är. Joh.14:1-3

Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona. Upp 3:11

Låt oss vända blicken till Jesus och se vad Han gjort för oss på korset och i uppståndelsen.
Det är det enda som håller när allt annat vacklar.
 Låt oss hålla fast vid Jesus!

Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast. Gör ni det, skall ni aldrig någonsin snubbla och falla. 2 Petr 1:10

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén