goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Uppmuntran

Vad säger Bibeln?
”Uppmuntra därför varandra och bygg upp varandra, precis som ni gör” 1 Tess 5:11

Uppmuntran är inte bara ett vänligt ord eller flyktiga känslor; det är en kraftfull kraft som har potential att forma öden och blåsa liv i trötta själar. I det citerade bibelordet poängteras den gemensamma vikten av uppmuntran, och uppmanar oss att aktivt engagera sig i att bygga upp kroppen.

Som en del av Kristi kropp är du delaktig och sammankopplad. Den uppmuntran du erbjuder är inte enbart till gagn för individen utan bidrar till styrkan och vitaliteten i hela kroppen. Det är ett gemensamt ansvar, ett gemensamt engagemang för att skapa en atmosfär där Kristi kärlek flödar genom dina ord och handlingar.

Tänk på effekten av ett vältajmat ord av uppmuntran. Den har kapaciteten att lyfta andan hos en bror eller syster som navigerar i livets komplexitet. Den har kraften att ingjuta hopp inför motgångar och driva någon mot deras gudgivna syfte. Uppmuntran är en gratis gåva, och i sin enkelhet blir den ett påtagligt uttryck för Kristi kärlek inom dig.

Det fina med uppmuntran ligger i dess tillgänglighet. Det kräver inga utarbetade resurser eller specifika kvalifikationer. Det är en gåva som varje troende fritt kan ge, och ändå är dess inverkan omätbar. Oavsett om det är genom ett vänligt ord, en gest av stöd eller en bön som framförs i genuin oro, har uppmuntrande handling potential att genljuda i hela Kristi kropp.

I en värld som ofta präglas av kritik och negativitet, kallas troende att vara ledstjärnor för uppmuntran, aktivt engagerade i att bygga upp kroppen. Låt 1 Tessalonikerbrevet 5:11 vara en vägledande princip i din vardag, en påminnelse om att dina ord och handlingar har kraften att forma atmosfären i ditt samhälle och bidra till att stärka Kristi kropp.

Bön:
Herre, odla ett hjärta av uppmuntran i mig. Må mina ord och handlingar vara en källa till styrka och hopp för mina bröder och systrar i Kristus. Lär mig att fritt ge denna förvandlande gåva, bidra till att bygga upp kroppen till din ära. I Jesu namn ber jag. Amen.

(skrivet av Lily Benson, God TV)

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén