goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Guds nåd varje dag

Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet.” Klagovisorna 3:22-23

Herrens nåd är det att det inte är ute med oss” talar om en kärlek som varar bortom tidens gränser. Det är en kärlek som förblir konstant och orubblig, oavsett våra omständigheter eller brister. Guds nåd är orubblig var dag!

Hans barmhärtighet tar aldrig slut” är en försäkran om att Guds medlidande är obegränsad. Det är en källa av nåd som aldrig sinar utan ständigt strömmar ut över oss. Denna försäkran inbjuder oss att möta varje dag med förväntan om att möta ny barmhärtighet, i vetskapen om att Guds medlidande är en oändlig källa som upprätthåller och lyfter.

Den är ny varje morgon” betyder en gudomlig återställning med ankomsten av varje gryning. Gryningen blir en symbol för Guds nådiga inbjudan att börja om, lämnar gårdagens bördor bakom sig och omfamnar löftet om en ny början. Denna dagliga förnyelse är inte baserad på våra förtjänster utan på Guds trofasta åtagande att överösa oss med sin barmhärtighet varje dag.

Stor är din trofasthet” är det övergripande temat i Klagovisorna 3:22-23. Guds trofasthet är inte bara anmärkningsvärd; den är stor – ja omätlig i varje period av livet. Detta budskap är en uppmuntran att förankra vår tillit till en Gud vars trofasthet är evig och ger en fast och trygg grund för vårt liv.

När vi tänker på orden i Klagovisorna 3:22-23, kan vi varje morgon med tacksamhet förvänta oss förnyelsen av Guds nåd. Vi inbjuds att vandra i Hans nåd, försäkrade om att Hans ståndaktiga kärlek och medkänsla kommer att följa oss varje steg på vägen.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén