goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Nåd och kraft

Så lätt det är att försöka hämta kraft och inspiration i sig själv eller andra, i de förhållanden som råder eller i förväntade händelser. Egna gärningar och ansträngningar kan till och med framstå som något nödvändigt för vårt förhållande till Jesus.

Då är det bra att bli påmind dessa ord:
2 Tim.2:1 Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus.

Det finns nämligen ingenting som kan uppväga eller ersätta Guds nåd för vår frälsning och vandring med Jesus. När vi inser vårt behov av Jesus och hans kraftpå varje område i vårt liv så finns Han där för att ge oss det vi verkligen behöver:

Joh.7:37-38 På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade:
Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.”

Vi får komma till Jesus gång på gång och veta att han känner oss och är villig att hjälpa. Han är vår Frälsare, Herde och trofaste vän. Han är Källan med levande vatten!

Joh.15:4-5 Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.

När förväntningarna känns för stora och problemen hopar sig får vi vända vår blick till Jesus och veta att Han och hans nåd är allt vi behöver!

Hebr.12:2 -3 Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet.

Jesus står som garant för Guds nåd – inte vi. Nåden har med Jesus att göra – inte med oss. Därför förändras den inte! Låt oss prisa och upphöja Guds nåd genom Jesus Kristus!

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén