goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Frid varje dag

Gud vill att du ska veta att du kan ha ett fridfullt hjärta även under oroliga tider och det är genom att ha den frid som kommer från Jesus.

Joh.14:27 Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

Dåliga nyheter i vårt samhälle har orsakat depression och ångest och vi kan ha drabbats av det. Men de goda nyheterna är att frid är ett löfte som Jesus håller!

Den frid han ger är helt olika den frid som världen försöker erbjuda. Den är orubblig, överträffar all förståelse och ger dig liv.

Fil 4:7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus

När världen försöker sänka dig, håll fast vid hans frid. Och se hur Jesus lyfter dig och för dig till säker, orubblig mark.

2 Thess 3:16 Må han som är fridens Herre ge er sin frid alltid och på allt sätt. Herren vare med er alla.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén