goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Nystart

Har du tänkt på hur lika vi människor är genom alla tider? Ibland är vi som israeliterna. Folket ville ha en kung, när Gud skulle vara deras kung. De drev på sin önskan och förkastade Gud, för att de ville vara som de andra rikena.

1 Sam.8:6 ”Ge oss en kung till att styra över oss.”
v.20 ”Också vi vill bli som alla andra folk.”

Så Gud gav dem vad de bad om, och de fick lida av konsekven-serna. Men Gud visade sin nåd och barmhärtighet eftersom han inte höll deras synd emot dem. Istället återställde han dem till sitt förbund och fortsatte att leda dem tillbaka till Guds plan.

1 Sam.12:22 ”För sitt stora namns skull skall Herren inte förskjuta sitt folk, eftersom Herren har beslutat att göra er till sitt folk.”
1 Sam.12:24 ”Se bara till att ni fruktar Herren och tjänar honom troget av hela ert hjärta. Ty se, han har gjort stora ting med er.”

Vi handlar ibland som Israels folk gjorde. Vi går vidare till det vi önskar även om det inte är Guds bästa för oss. Så småningom faller vi i ånger och skam när vi inser att våra dåliga val inte förhärligade Gud och till och med ledde till att vi led i onödan.

Men det fantastiska är att Gud lyfter oss ur gropar som vi avsiktligt fallit i. Och han fördömer oss inte för det. Hans planer för oss är mycket mer kraftfulla för att kunna förstöras av våra dåliga beslut.

Så länge vi vänder tillbaka till honom och omvänder oss för att hans vilja ska vara vår vilja, då kommer inte vårt förflutna att styra vår framtid.

Jes.44:22”Jag har utplånat dina överträdelser som ett moln, dina synder som en sky. Vänd om till mig, ty jag har återlöst dig.”

Rom.8:1Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén