goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Svag men ändå stark

Känner du dig någonsin otillräcklig? Som att du saknar något för att fungera fullt ut? För de flesta känns det nog så ibland. Man känner sig frustrerad och hopplös.

Men det som är viktigt är att komma ihåg är att Gud är med oss. Han visar oss sanningen och Han säger, ”Det är okej att känna som du känner. Att känna sig svag och ofullständig. För sanningen är att jag gjorde dig sådan så att du skulle behöva Mig. Och du kommer aldrig att känna dig hel om du inte förblir i Mig. För ni kan inte göra något annat än genom att förbli i mig.

”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.”
Joh 15:5

Paulus deklarerar att han skulle berömma sig av sin svaghet så att Kristi kraft kunde vila över honom.
”men Herren svarade mig: ”Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.”Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig.” 2 Kor.12:9

”Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.”
2 Kor.4:7

Och idag, låt detta också vara vår ståndpunkt. Vi gläds över vår otillräcklighet eftersom Guds kraft är fullkomlig i den. I vår svaghet är han vår styrka. Han har skapat oss och känner oss helt. Han ger oss sin kraft och vi får ge honom vår lovsång.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén