goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Upprättelse

Har du tänkt på berättelsen om Job i Bibeln? Job förstod inte varför han var tvungen att lida så mycket. Så genom hela Jobs bok ser vi honom uttrycka hjärtesorg och ilska över smärtan och lidandet som Gud tillät. Vi ser också bevis på hans otålighet angående hur lång tid det tog för Gud att åstadkomma återställelse.

Men genom det hela – och trots sina mänskliga känslor – tvivlade Job aldrig på att full överlåtelse och tillit var nödvändig. I Job 1:21b säger han till och med: ”Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herrens namn!”

Trots sitt lidande litade han på Guds vilja för sitt liv och fortsatte att prisa honom. Som ett resultat ökade inte bara Jobs tro, utan hans liv gjorde det också.

Gud gav Job en dubbel del av allt han hade förlorat, återställde hans äktenskap och många relationer, gav honom ett nytt barnhushåll och lät honom leva lyckligt till en mogen ålder.

Oavsett om det är våra hjärtan, ekonomi, relationer eller liv som behöver lagas, har Gud alltid en plan för att läka och återställa. Även om vi inte känner till Guds exakta planer för vår framtid, så vet vi att han är god, och vi får tro fullt ut på att Gud vill återställa våra hjärtan och liv, i sin tid.

Rom.8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.

Jer.29:11 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén