goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Aldrig ensam

Idag vill Gud låta dig veta att du aldrig är ensam. Vi kan känna oss ledsna, nedslagna eller dystra eftersom vi tror att vi står inför saker på egen hand.
Men Gud påminner oss idag om att våra känslor kan vara giltiga men inte nödvändigtvis sanna. För han är med oss ​​och för oss.
Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Rom.8:31 

Redan innan våra föräldrar födde oss, hade Gud tänkt på oss.
Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk ,min själ vet det så väl. Benen i min kropp var ej osynliga för dig, när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit. Ps.139:13-16

Och han älskar dig så mycket att hans kärlek inte vill att vi ska skiljas från honom.
Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Rom.8:35
Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter,  höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Rom.8:38-39

Han skapade oss så att vi ska vara med honom och att vi kan njuta av glädjens fullhet i hans närvaro.
När synden försökte avlägsna oss från honom, gav han sin ende Son att bära syndens straff så att vi återigen kan försonas med honom.
Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Rom.8:32

Så, när Gud tog bort allt som kan hålla oss borta från honom, hur kan vi då fortfarande tro att vi är ensamma och att han inte är med oss?

”Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig.” Hebr.13:5b

Han älskar dig väldigt mycket!

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén