goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Oroas inte

Bär ej på bekymmer för den dag du inte sett
Morgondagen ligger i Guds hand.
Men för dag som inne är, Han nåd och kraft berett;
Du får taga den utur Hans hand.
Du får vila tryggt uti Hans omsorg stund för stund,
Ty det vacklar aldrig, nådens trygga fridsförbund
Bär ej på bekymmer för den dag du inte sett
Morgondagen ligger i Guds hand.

Han som föder sparven, Han, som dräkt åt liljan ger
– skulle Han ej sörja för ditt väl?
Ännu mycket mer Hans hjärta till ditt bästa ser,
ja, Han ömmar alltid för din själ.
Om en moder glömmer barnet, som hon burit har,
skall din Faders kärlek dock till dig förbliva kvar.
Han dig aldrig glömmer, säg, vad kan du önska mer,
Han bevarar med sin nåd din själ.

Som den gode herden Han dig sluter i din famn.
Ingen kan dig rycka ur Hans hand.
När ditt hjärta ängslas, Han dig kallar ömt vid namn,
och all oro stillas av Hans hand.
Intet kan dig skilja från Hans kärlek underbar,
”Jag dig aldrig övergiver” – så Han lovat har.
Lugn och trygg du vila kan uti Hans ljuva famn.
– Ingen kan dig rycka ur Hans hand.

/Sam Gullberg

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén