goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

I rätt tid

”Han har gjort allt vackert i sin tid.” Predikaren 3.11a
Gud är alltid perfekt, och det är hans timing också. Han är aldrig tidig och aldrig sen. Det kan krävas mycket tålamod att vänta på det. Det kan krävas mycket tro för att vila på Hans löften. Men en sak är säker, det kommer att vara värt det!

Jer 17:7 Men välsignad är den som litar till Herren och har Herren till sin trygghet
Ps 62:9 Lita alltid på honom, du folk, utgjut era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt.

Så idag, om du väntar på Gud, så är du på rätt väg. Tappa inte hoppet. Fortsätt att vänta och lita på Honom för i hans rätta tid kommer allt också att falla på sin perfekta plats.

Han kommer att visa sig trogen och bevisa tryggheten i att stödja sig på Guds klocka. Kom ihåg att hans vägar är högre än våra. Han ser saker långt över vad vi kan se.

Jes. 55:8 Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren.
Jes. 55:9 Nej, liksom himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.

Så lita på Guds hjärta att han alltid kommer att göra det som är bäst för oss. Han är alltid god!

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén