goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Trygg grund

Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem – vem han är lik, det skall jag visa er. Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. När floden sedan kom, vräkte den sig mot huset, men den kunde inte skaka det, eftersom det var välbyggt. ” Lukas 6:47-48

Jesus är en fast grund. Han är Klippan, och alla andra saker liknas vid sand. Det kommer att hålla ett litet tag, men det kommer att svika när tester och prövningar kommer. Men så är det inte med Jesus.

Om vi bygger vår grund på Gud, och kommer vi aldrig att misslyckas.

Endast i Gud har du din ro, min själ, ty från honom kommer mitt hopp. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall inte vackla. Ps.62:6-7

När vi är stadigt rotade och byggda på Gud kommer vi inte längre att skakas av den här världens händelser eftersom vi vet att Skaparen av himmel och jord finns för oss, med oss och i oss.

Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand” Jes 41:10

Vi får stödja oss på Honom eftersom han aldrig kommer att lämna oss eller överge oss.

Om du känner dig fast i den situation du befinner dig i, då är det här ordet för dig.
För Herren säger till dig att ha hopp.

Han säger, ”Mitt barn, ge inte upp tilliten till mig. Jag gör ett väg där det inte verkar finnas någon väg. När världen förlorade hoppet på grund av synd och förstörelse, kom jag att bli bron för att försona dig med Fadern. Det finns inget sådant som ett hopplöst fall för Mig. Så fortsätt att lita på Mig. För jag kommer att överraska dig med vad jag kan göra.”

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén