goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Ny skapelse

Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit!” 2 Kor. 5:17

Det är en underbar förvandling vi har fått när vi accepterade Jesus som Herre och Frälsare i våra liv.

Det gamla har försvunnit – vårt förflutna, våra gamla liv, gårdagens misstag och synder – allt tvättas bort genom Jesu blods rening.

Vi är nu en ny person! Vårt förflutna bör inte längre hålla oss tillbaka när vi tjänar Herren.

Men vad fienden gör är att han påminner oss om och om igen om vårt gamla liv. Han försöker att felaktigt anklaga oss genom att peka på vår synd.

Men, Jesus har redan tvättat oss rena! Vi behöver inte lyssna på anklagelserna längre.

Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Rom.8:33-34

För vi är nya skapelser! Jesu död på korset visar sig vara mer kraftfull än fiendens lögner.

Vilken frihet det är om vi tror och litar på Guds sanning och Jesu helgelse.

Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. 1 Kor 1:30

Se inte tillbaka på ditt förflutna, fokusera istället på Jesus, vår frälsnings hopp.

Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Rom.8:31-32

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén