goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Verklig frihet

Har du tänkt på att du inte behöver låta ditt förflutna hålla tillbaka dig längre? Du är redan fri i Kristus!

Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. Gal.5:1

Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Joh.8:36

Paulus betonade vikten av att ”alltid vårda” sanningen om frihet eftersom detta kommer att avgöra takten i din tillväxt. De som bär på sitt förflutnas bagage kommer att gå långsamt framåt. Men de fria och nya kan springa snabbare och lyda Herren snabbt.

Men de som hoppas på Herren får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta. Jes 40:31

Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden. 2 Kor.3:17-18

Så idag, lyssna inte på fiendens röst, som förföljer dig med dina tidigare misstag, misslyckanden och synder. Omfamna sanningen, och sanningen är att DU ÄR FRI I JESUS! Inget kan hindra det. Allt du behöver göra är att helt enkelt tro på Kristi kraft.

Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem. 
Hebr. 7:25

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén