goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Aldrig ensam

Livet består av olika dagar, och nätter, då vi ibland känner misströstan och besvikelser. Kanske har vi misslyckats i våra strävanden eller också har andra människor eller förhållanden orsakat oss besvikelser och smärta.

Då är det viktigt att minnas: Du är aldrig ensam. Jesus har varit med dig och är alltid med dig, varje stund, som han lovade oss i sitt ord.

Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.” Matt.28:20b

Det finns aldrig ett ögonblick som Gud lämnar dig. Även i din mörkaste stund älskar han dig fortfarande. Han ser aldrig åt sidan utan hans blick är alltid på dig, även i dina stunder av skam och misslyckanden.

Gud har kallat dig hem, och på grund av Jesus har du nu alltid ett hem. Du tillhör honom. Du kan vara trygg i hans kärlek! Varje stund!

Men jag är alltid hos dig, du håller mig i min högra hand. Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära. Vem har jag i himlen utom dig! När jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt. Psalm 73:23-26

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén