goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Advent – Jesus kommer

Det största undret för vår mänsklighet är att Jesus kom till vår jord för att frälsa och hjälpa oss människor. Inget annat har haft och har sådan betydelse som detta. Därför är just adventstiden en tid då vi uppmanas att öppna våra hjärtan för Jesus och vara glada och tacka Gud!

När Jesus kommer syndens makt är bruten När Jesus kommer tåren torkas av Ty mörkret flyr och solen strålar åter och allt blir nytt för frälsad syndaslav

Det susar genom livets strid En fläkt av himmelrikets frid, En klang av harpotoner. En aning fyller varje bröst, Och stilla ljuder Andens röst I jordens alla zoner O mänsklighet, ställ dörr´n på glänt, det är advent, det är advent!

Han kommer hit, en mänskoson ur Fadrens rike fjärran från och gästa vill vår boning Han kommer ned till jordens grus med evig kärlek, nåd och ljus och bjuder oss försoning Ett sken är nu i öster tänt, det är advent, det är advent

Han kommer med ett sällsamt bud från kärlekens och nådens Gud att bringa till de sina. Så öppna hjärtats tempelhus och låt hans rika, fulla ljus därinne klart få skina. Då blir Guds under sett och känt, det är advent, det är advent!

————————————-

Gå, Sion, din konung att möta, Jerusalem, gläds åt din Gud.
Strö palmer på väg för Messias, bered dig som väntande brud.

Var glad, var glad, var glad i din Herre och Gud.
Var glad, var glad och hylla din konung och Gud.

Han kommer från eviga fröjder, han lämnar sin tron av kristall,
sin ära i ljusets palatser och lägges på strå i ett stall

Han kommer till jorden att bringa ett offer på korsträdets stam,
att dö för vårt syndiga släkte och föra rättfärdighet fram.

Han kommer ur graven med byte, och skuggornas boning blir ljus,
och gravarnas slumrare väckastill liv utur seklernas grus.

Han kommer till sörjande hjärtan, och livet får annan gestalt.
Han kommer i makt att regera, tills Gud uti alla blir allt.

———————————————-

Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden! Matt.21:9

När Jesus kommer syndens makt är bruten När Jesus kommer tåren torkas av Ty mörkret flyr och solen strålar åter och allt blir nytt för frälsad syndaslav

———————————————————-

Fröjdas, vart sinne, julen är inne, Frälsaren kommen är.
Se, huru ljusen brinna i husen, prisande vännen kär.

Natten förjagas, redan det dagas, sällhetens sol uppgår.
Herden för hjorden mänska är vorden. Nu är det jubelår.

O vilken ära: Gud är oss nära, Herren ibland oss bor.
Han till de ringa himlen vill bringa. Säll den på honom tror!

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén