goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Han bär dig

Många gånger kan vi känna oss ensamma och till och med tro att vi är övergivna av Gud. Då är det viktigt att vi påminner oss om vad Gud lovar oss i sitt Ord. Han är alltid nära oss och bär oss genom allt.

”Han för sin hjord i bet som en herde, han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram.” Jes.40:11

Han fann honom i öknens land, i ödslig, tjutande ödemark. Han omslöt honom och tog honom i sin vård, han bevarade honom som sin ögonsten. Liksom en örn väcker upp sitt bo, och svävar över sina ungar, så bredde han ut sina vingar och tog emot honom och bar honom på sina fjädrar.” 5 Mos.32:10-11

”och i öknen där du såg hur Herren, din Gud, bar dig, så som en man bär sin son, hela den väg ni vandrade tills ni kom till denna plats.” 5 Mos.1:31

”Så hör på mig, ni av Jakobs hus, alla ni som är kvar av Israels folk, ni som har varit lagda på mig från moderlivet, burna av mig ända från modersskötet. Ända till er ålderdom är jag Denne, och till dess ni blir grå skall jag bära er. Så har jag hittills gjort, och även i fortsättningen skall jag stödja er, jag skall bära och rädda er.” Jes.46:3-4

”I all deras nöd var ingen verklig nöd, ty hans ansiktes ängel frälste dem. I sin kärlek och medömkan återlöste han dem, han lyfte alltid upp dem och bar dem i forna dagar.” Jes.63:9

”Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.” Ps.139:5

”Lovad vare Herren! Dag efter dag bär han oss, Gud är vår frälsning.” Ps.68:20

”Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand. Joh.10:27-28

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén