goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Guds trofasthet

Bibeln påminner oss gång på gång om Guds trofasthet. Det är hans natur och därmed vår tröst och räddning. Ingenting som Gud beslutat eller sagt i sitt Ord kommer att ändras varken nu eller i framtiden.

5 Mos 32:4 Han är Klippan, fullkomliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han.
Ps 145:13 Ditt rike är ett rike för alla evigheter, ditt herravälde varar från släkte till släkte. Herren är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör.

Eftersom Gud är sann är också hans Ord sanning. Därför blir alltid hans Ord ifrågasatt av lögnens fader, ”har Gud verkligen sagt…” 1 Mos.3:1 och människor i alla tider, även idag, väljer många gånger att tvivla på och ifrågasätta Guds Ord.

2 Tim 2:13 Är vi trolösa – han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv.
Rom 3:3 Vad betyder det, om somliga inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet?

Vår frälsning och räddning är grundad på Guds trofasthet och kärlek, inget annat. Han kallar oss till gemenskap med sig genom Jesu försoningsgärning på korset och förlåter oss och frälsar oss.

1 Kor 1:9 Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.
1 Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Gud bevarar oss och hjälper oss genom livet. Han har lovat utföra sitt verk i oss.

1 Thess 5:24 Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.
2 Thess 3:3 Men Herren är trofast. Han skall styrka er och skydda er för den onde.

Därför kan vi vara trygga när vi litar på Guds trofasthet och hålla fast vid hoppet!

Hebr. 10:23 Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet är trofast.

En dag ska vi möta vår trofaste Frälsare och ge honom äran i evigheternas evigheter. Låt oss lita på hans Ord och löften och ge Honom lov o pris redan här och nu!

Upp 19:11 Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén