goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Himlens telefon

Bibeln berättar mycket om människors böner och Guds bönesvar. Särskilt Psaltaren ger oss många exempel på hur människor i olika situationer ropat till Gud och även fått se hur bönesvaren kommit.

Ps.50:15 ”Ropa till mig på nödens dag, så skall jag rädda dig, och du skall ära mig.” brukar kallas ”himlens telefon”. Visst har vi använt den många gånger?

Om man läser Ps.107 får man flera exempel på hur Gud hjälper i olika livssituationer. Gemensamt i v.6, 13, 19 o 28 är uttrycket: De ropade till Herren i sin nöd. Behoven var många och skiftande men resultatet var detsamma: Han räddade dem, befriade dem, ledde dem, botade dem, mättade dem och välsignade dem.

I vilken situation vi än hamnar kan vi vara vissa om att vi får ropa till Herren om hjälp och han har lovat höra oss och hjälpa oss.

Då får vi göra som psalmisten uppmanar, vi får tacka Herren för hans nåd, offra lovets offer, upphöja honom och prisa honom samt förkunna hans verk med jubel.

Ps.107:19-22 Men de ropade till Herren i sin nöd, och han frälste dem ur deras trångmål. Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från undergång. Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Må de offra lovets offer och förkunna hans verk med jubel.

Läs hela ps.107 och tänk på att Herren är densamme för oss idag!

 Matt 7:7-8 ”Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.” 

”Ring på himlens nummer, du får alltid svar.
Himlens nummer är för alla och envar.
Tala med din Fader, tala med hans Son.
Om du har bekymmer, ring på himlens telefon!”

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén