goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Vara orädd

När rädsla och hot försöker få tag i vårt hjärta, kan vi välja att lita på Guds löften och inte vara rädda. I Bibeln läser vi: ”Var starka och frimodiga, var inte rädda eller förskräckta för dem. Ty Herren, din Gud, går själv med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig.”
5 Mos 31:6

Hur kan vi då göra för att tillämpa detta? Några enkla råd att ta till oss:

  1. Hålla fast vid Guds styrka: I stunder när vi känner oss svaga eller överväldigade av vår situation, kan vi hålla fast vid styrkan som kommer från Herren. Vi kan söka hans närvaro genom bön och tillbedjan, och bjuda in hans Andes kraft att fylla oss.
    Vi får lita på hans styrka för att möta utmaningar, i vetskap om att vi inte är ensamma utan får vila i hans mäktiga närvaro.
  2. Besegra rädsla med tro: När rädsla och hot försöker få tag i vårt hjärta, kan vi välja att lita på Guds löften. Vi får tänka på hans trofasthet och påminna oss själva om att han är större än någon fiende vi kan möta. Vi får förankra vår tro i hans karaktär och låt hans fullkomliga kärlek driva ut all rädsla.
  3. Lita på Guds pålitlighet: Lita på vår himmelske Faders orubbliga trofasthet. Han kommer aldrig att svika oss eller överge oss. När tvivel uppstår, får vi påminna oss om hans försörjning, vägledning och skydd genom historien och i vårt eget liv. Vi får sätta vår tillit till Hans oföränderliga natur.

Vi kan vara starka och orädda eftersom Herren vår Gud går med oss. Han är trogen, pålitlig och alltid närvarande. Vi får lita på hans styrka, besegra fruktan med tro och vandra med tillförsikt i hans löften. Vi får ta tag i segern som redan är vår i Honom.

Herren går själv framför dig och han skall vara med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad.” 
5 Mos.31:8

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén