goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Ljus på vår väg

”Ditt ord är en lampa för mina fötter och ett ljus för min stig.” Ps 119:105 I en värld fylld av mörker och osäkerhet ger dessa ord tröst och trygghet. De påminner oss om att Jesus, det levande Ordet, inte bara är vår Frälsare utan också det vägledande ljuset som lyser upp vår resa genom livet.

Jesus, Ordet som blev kött, låter sitt ljus lysa i vårt hjärtas djup och avslöjar sanningen som gör oss fria. Genom hans undervisning får vi visdom, förståelse och urskiljning. Han avslöjar rättfärdighetens väg och leder oss bort från denna världens fallgropar. I hans ljus kan vi finna klarhet och vägledning för varje steg vi tar.

Johannes 8:12 säger: ”Återigen talade Jesus till dem och sade: ’Jag är världens ljus. Den som följer mig kommer inte att vandra i mörkret utan ha livets ljus.’”

Precis som en lampa lyser upp vägen framför oss, går Jesus bredvid oss och ger tröst och trygghet. Hans närvaro skingrar rädsla, tvivel och förvirring.

När vi möter utmaningar eller befinner oss i ett okänt territorium, kommer Hans ljus att visa oss vägen och leda oss med nåd och kärlek. Vi kan lita på att han är med oss och troget vägleder oss genom varje period av livet.

Som troende har vi den otroliga förmånen att resa genom livet med Jesus som vår ledstjärna. Hans ord är lampan för våra fötter och ljuset på vår väg, vilket gör att vi kan navigera i livets vändningar med tillförsikt och glädje. Vi får lita på hans vägledning, följa hans ledning och låta hans ljus skina klart genom oss som en ledstjärna av hopp till en värld i nöd.

Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 2 Kor 4:6

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén