goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Han förstår och förmår

Idag får vi påminna oss om några bibelord och sångtexter som talar om att Herren både förstår oss och förmår hjälpa oss.
Bibeln uttrycker det på många sätt i direkta löften till oss och i de olika berättelserna om hur Gud hjälpt Bibelns människor i deras situationer. Vi kan känna igen oss i deras utmaningar, tvivel men också i den hjälp och tröst som de fick.

 1. Är du fylld av frågor inför livet,
  är du trött på vägen som du går ?
  Har du mist det hopp som var dig givit,
  har sorg och oro gett dig inre sår ?

Kör: Han förmår, Han förmår, Han förmår, min Jesus.
När du ger ditt liv till Honom blir du fri.
Han förmår, Han förmår, Han förmår, min Jesus.
Oro för din framtid är förbi.

 1. Han har aldrig lovat ständigt solsken,
  men när mörkret kommer finns Han där.
  Han vill ta din hand och visa dig vägen.
  Han vill ge dig trygghet där du är.

  Kör: Han förmår, Han förmår, Han förmår, min Jesus.
  När du ger ditt liv till Honom blir du fri.
  Han förmår, Han förmår, Han förmår, min Jesus.
  Oro för din framtid är förbi.

Jes.40:28-29 Vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka.

Ef.3:20-21 Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet, amen.

Jes.63:9 I all deras nöd var ingen verklig nöd ty hans ansiktes ängel frälste dem. I sin kärlek och medömkan återlöste han dem, han lyfte alltid upp dem och bar dem i forna dagar.

 1. Alla bekymmer som jag har,
  Jesus är Herre i allt
  Min oro och ängslan han från mig nu tar
  Jesus är Herre i allt

Kör:
Allt han förmår, allt han förstår,
Jesus är Herre i allt
Allt vad jag äger, hela mitt liv,
Jesus är Herre i allt

 1. Striden som sargat mig nu är slut,
  Jesus är Herre i allt
  Hans kärlek har segrat, jag glädje får ut,
  Jesus är Herre i allt
 2. Min längtan besvarats i Jesu namn,
  Jesus är Herre i allt
  I svaghet jag vilar i Hans trygga famn,
  Jesus är Herre i allt

2 Kor.12:9 men han svarade mig: ”Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig.

Fil.4:13 Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft.

Rom.16:25-27 Honom som förmår styrka er genom mitt evangelium, min förkunnelse om Jesus Kristus, enligt den avslöjade hemlighet som under oändliga tider har varit dold men nu har uppenbarats och genom profetiska Skrifter på den evige Gudens befallning gjorts känd, för att alla folk skall föras till trons lydnad – Gud, den ende vise, tillhör äran, genom Jesus Kristus, i all evighet, amen.

Vi kan lita på att Herren både förstår oss, i livets alla situationer, och att han förmår att hjälpa oss hela vägen ända hem.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén