goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Res dig och stråla

I tider av mörker och töcken, där vi många gånger har svårt att behålla orienteringen, är det viktigt att lyssna till Guds uppmaning i Bibeln.

Jes.60:1-2 Stå upp, stråla, för ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker ska täcka jorden och töcken folken, men över dig ska Herren gå upp, hans härlighet ska uppenbaras över dig.

Guds Ord säger oss att vi kan få vandra i Hans ansiktes ljus. Vi behöver inte söka ”upplysning” hos oss själva eller hos någon annan, bara hos Herren och i hans Ord.

Ps 4:7 Många säger: ”Vem kan visa oss det goda?” Låt ditt ansiktes ljus lysa över oss, Herre!
Ps 89:16 Saligt är det folk som vet vad jubel är! Herre, de vandrar i ditt ansiktes ljus.

Det är viktigt att vi fäster blicken på Jesus, han som är det sanna ljuset. Där finner vi ro, trygghet och ledning hur än det skiftar i världen eller i våra egna liv.

Hebr.12:2a Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare.

Det är inte våra egna ansträngningar som ger oss detta utan enbart vår förtröstan på Jesus och vad han gjort för oss på korset. Då förvandlas vi genom den Helige Ande som bor i våra hjärtan.

2 Kor.3:17-18 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Detta ljus med liv och glädje kan sedan sprida sig till den som behöver det, och det är många.

2 Kor 4:6 Gud som sade: ”Ljus ska lysa ur mörkret”, han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus.

Därför, res dig och stråla av Jesus!
”Stå upp, stråla, för ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker ska täcka jorden och töcken folken, men över dig ska Herren gå upp, hans härlighet ska uppenbaras över dig.”
Jes.60:1-2

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén