goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Aldrig ensam

Känslan av ensamhet kan vara tung, men känslan av övergivenhet är värre. Ibland kanske vi tänker att ingen vet hur vi har det och att ingen bryr sig heller.

Då är det viktigt att påminna sig om vad Gud har lovat i sitt eget Ord.

Men Sion säger:”Herren har övergivit mig, Herren har glömt mig.” Kan då en mor glömma sitt barn, så att hon inte förbarmar sig över sin livsfrukt? Och även om hon kunde glömma sitt barn, skall jag inte glömma dig. Se, på mina händer har jag upptecknat dig. Dina murar står alltid inför mig. Jes.49:14-16

Men nu, så säger Herren, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig, Israel: Frukta inte, ty jag har återlöst dig, jag har kallat dig vid namn, du är min. Om du än måste gå genom vatten, är jag med dig, eller genom strömmar, så skall de inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld, skall du inte bli svedd, lågan skall inte bränna dig. Jes.43:1-2

Vi är alla så dyrbara för Gud och ingenting kan skilja oss från hans kärlek till oss.

Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Rom.8:35
Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Rom.8:38-39

Han som älskar oss och gav sitt liv för oss, Jesus Kristus, har lovat vara med oss alla dagar.

Kom ihåg! Den Gud som är på höjden han är också i dalen….

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén