goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Vilken vän

Många människor lever i ensamhet och utanförskap. Deras liv är fyllt av oro och bekymmer. Tänk vilken förmån att vi kan få tro på Jesus, vår allra bäste vän!

När vi tänker på detta får vi också anledning att tacka Gud och att i liv och ord försöka förmedla detta erbjudande till dem vi möter: Jesus vill bli den bäste vännen och Frälsaren för var och en.

O, jag önskar att jag kunde här förklara,
vilken vän i Frälsaren jag funnit har.
Kunde säga hur mitt liv han helt förvandlat,
hur han löste mig från bördor som jag bar.

Ej det finns en sådan vän som JESUS,
uti nåd och kärlek, innerlig.
Han förlät min syndaskuld och frid mig skänkte.
O, hur högt han älskat mig.

Uti synd och skam jag var då Jesus såg mig
Hjärtat tyngdes utav ångest, sorg och nöd
Kärleksfullt han räckte ned sin hand och tog mig
Och han räddade min själ från evig död

Varje dag jag leva får, i hans gemenskap,
och jag lyssnar till hans stämma underbar.
Men jag fattar ej att så han kunde älska,
att i döden han sig själv utgivit har.

Ej det finns en sådan vän som JESUS,
uti nåd och kärlek, innerlig.
Han förlät min syndaskuld och frid mig skänkte.
O, hur högt han älskat mig.

Och DIG och ALLA!

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén