goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Ett nåderikt regn

Tänk när Guds Ord blir levande genom den helige Ande, vilka skatter vi kan finna! I allt kan vi ana Guds handlande och omsorg om sitt folk. Han ger oss nytt liv!

Ps.68:8-10 Gud, när du drog ut i spetsen för ditt folk,
(Gud är alltid den som tar initiativet för sitt folk)
när du gick fram i ödemarken, sela,

(Vi har alla varit i den torra och fruktlösa ödemarken många gånger, men Herren är aldrig långt borta från oss.)
då bävade jorden, då strömmade regn ner från himlen inför Gud, själva Sinai bävade inför Gud, Israels Gud.
(Vår situation har gett oss anledning att bäva.)
Ett nåderikt regn lät du falla, Gud,

(Tänk, Gud kommer alltid med nåd till oss!)
när din egendom var uttorkad, gav du den nytt liv.

(om än våra liv kan vara uttorkade så ger Guds nåderika regn oss nytt liv!)

v.4-5 Men de rättfärdiga är glada,
(Vi är rättfärdiggjorda genom Jesus)
de fröjdar sig inför Gud och jublar av glädje.

(Då har vi all anledning att vara glada inför Gud och jubla!)
Sjung till Guds ära, prisa hans namn!
(Vi får sjunga till Guds ära och prisa Honom!)
Bered väg för honom som drar fram genom öknarna.
(Vi får vara med och bereda vägen för Jesus! Han som drar fram genom våra öknar och ger oss nytt liv, halleluja!)
Hans namn är Herren, gläd er inför honom.
(Hans namn är Herren, namnet över alla namn! Ämnet för all vår lovsång!)

Det finns en källa

1. En kvinna kom till brunnen för att få sin kruka fylld.
Hennes liv var helt förfelat och hjärtat fyllt av skuld
Så fick hon möta Jesus som sa:
”Din synd jag ser. Men drick av livets vatten. Du törstar aldrig mer”

Kör: Det finns en källa, från Gud den flödar fram
Det finns ett vatten, Guds kärlek är dess namn.
Drick av det vattnet och evigt liv du får.
Det finns en källa från Golgata den går.

2. Det kom ett dån från himlen likt en storm som drar förbi
Den fyllde hela rummet och gav dem mod och frid.
Profeten hade lovat att Anden komma skall
från djupet av ert inre ska källan flöda fram.

3. Fast många sekler svunnit finns källan ännu kvar
ifrån Guds eget hjärta den flödar lika klar
Så drick du trötte pilgrim förnyelse du får
och kraft att skynda framåt tills du vid målet står.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén