goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Kom ihåg

Jesus vill att vi ska påminna oss om Bibelns sanningar varje dag:
Han dog för oss, han är alltid med oss och han bereder plats för oss.

Livet förändras men vi får ha detta perspektiv i livets alla skiftningar. Jesus är alltid nära, omsluter oss, leder oss och hämtar oss till sig en dag. Detta är som ett skyddsnät som skyddar oss från att falla ner i förtvivlan.

Herren, din Gud, bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel.” Sef.3:17

Men jag är alltid hos dig, du håller mig i min högra hand. Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära.” Ps.73:23-24

Att vara i Guds närhet är lycka för mig. Jag tar min tillflykt till Herren, Herren, för att kunna tala om alla dina gärningar.” Ps.73:28

Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är.” Joh.14:1-3

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén