goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Ge inte upp

Ge inte upp. Vägen kan vara lång, men Han är med dig, vägleder och ger dig kraft att uppfylla hans syfte med ditt liv.

Vad säger Bibeln?
Och låt oss inte tröttna på att göra gott, för i sinom tid kommer vi att skörda, om vi inte ger upp.” Galaterbrevet 6:9

Livet är fullt av upp- och nedgångar, utmaningar och segrar. Det finns tillfällen då vi kan känna oss trötta, avskräckta och frestade att ge upp. Men vi får hålla fast vid löftet i Galaterbrevet 6:9, att vi i sinom tid kommer att skörda om vi inte ger upp. Kom ihåg att Gud är trofast, och han kommer att förnya vår styrka och ge den förnyelse vi behöver.

Se på Elias liv, en mäktig profet som upplevde stunder av trötthet och missmod. I 1 Kungaboken 19, efter en stor andlig seger på berget Karmel, var Elia på flykt undan drottning Isebels hot. Utmattad och nedslagen sökte han skydd i en grotta. I det mörka ögonblicket mötte Gud honom och gav den uppmuntran han desperat behövde.

Från Elias berättelse kan vi dra två nyckelpunkter om hur vi kan bli andligt förnyade mitt i utmaningarna:

1. Söka ensamhet och vila: Precis när Elia drog sig tillbaka till grottan är det avgörande för oss att hitta stunder av ensamhet och vila i Guds närvaro. Avsätta tid för bön och reflektion. Hitta en lugn plats där vi kan utgjuta vårt hjärta inför Herren och söka hans vägledning, styrka och tröst. I dessa nära stunder med Honom, får vi låt hans frid skölja över oss och förnya vår ande.

Psaltaren 62:2 säger: ”Bara hos Gud har min själ sin ro, från honom kommer min frälsning.”

2. Hämta styrka från Guds ord: När vi står inför utmaningar är det viktigt att förankra oss i sanningen i Guds ord. Precis som Elia fick ett ord av uppmuntran och vägledning från Gud, kan vi också hitta vägledning, tröst och styrka genom Skriften. Öppna vår bibel och låt det levande Ordet blåsa liv i vår trötta själ. Memorera verser som talar till vår situation, tänka på deras innebörd och låta Guds löften förnya vår ande.

Vi får vara modig och uppfriskas i Herren. Vägen kan vara lång, men Han är med doss, vägleder och ger oss kraft att uppfylla hans syfte med vårt liv.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén