goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Guds trofasthet

När tvivel anfaller och rädslor försöker få fäste, får vi komma ihåg att Guds trofasthet överträffar dem alla.
Vi kan lita på Guds trofasthet.

Vad säger Bibeln
Men Herren är trofast. Han skall styrka er och skydda er för den onde. ” 2 Tessalonikerbrevet 3:3

I en värld som ofta känns osäker och ständigt föränderlig, får vi hålla fast vid den Oföränderlige.

Vi får pausa ett ögonblick och låta dessa ord sjunka djupt in i vår ande. Han som gav galaxer sin existens, som målade himlen med stjärnor och som blåste liv i vårt väsen är trogen. Hans trofasthet är inte bara en egenskap; det är själva kärnan i vem han är. Som ett ankare i ett stormigt hav, håller hans trofasthet oss stadiga och säkra.

Därför, när tvivel anfaller och rädslor försöker slå rot, får vi komma ihåg att hans trofasthet är större. När omständigheterna verkar överväldigande, vet att hans löften står orubbade. När vägen framåt verkar otydlig, får vi lita på att Han som ledde israeliterna genom öknen också leder våra steg.

Mitt i livets utmaningar, osäkerhet och prövningar förblir hans trofasthet orubblig. Han stärker oss när vi är svaga, Han upplyfter oss när vi sjunker och Han skyddar oss från fiendens planer.

När vi går genom varje dag, får vi bära med oss försäkran om att den trofaste Gud som har varit med oss i det förflutna är med oss även nu och kommer att vara med oss i framtiden. Hans trofasthet är vår ständiga följeslagare, vår okrossbara sköld och vår oändliga källa till hopp.

Må vi vila i hans trofasthets famn och finna tröst i vetskapen om att hans kärlek till oss inte har några gränser. Låt hans trofasthet vara vår sång, vår klippa och vår grund. Vi är omslutna, älskade och aldrig ensamma.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén