goda tankar

Gud har goda tankar om varje människa, dig också!

Frihet i Kristus

Vad säger Bibeln om denna frihet?

Gal.5:13-14 Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du skall älska din nästa som dig själv.

Åh, vilken magnifik sanning som finns i Galaterbrevet 5:13-14! Det är en inbjudan att kliva in i den hisnande vidden av Guds befriande nåd. Föreställ dig bara det – syndens, skuldens och fördömelsens bojor som krossats av Jesu outgrundliga kärlek.

Vi är inte längre begränsade av de kedjor som en gång höll oss fångna. Kraften i Kristi offer har gjort oss fria, inte bara som en befrielse från träldomen, utan som en inbjudan till ett liv i syfte och glädje.
Vår frihet är inte en licens att hänge sig åt själviska begär, utan en uppmaning att leva i den strålande sanningen om vår identitet som ett Guds barn.

När vi gör denna trosresa, får vi minnas att vår frihet medför ett heligt ansvar. Det är en möjlighet att omfamna Guds hjärta, att älska andra med en kärlek som inte känner några gränser.
I en värld som ofta är intrasslad i egenintresse, lyser vår frihet i Kristus som en ledstjärna för osjälviskt tjänande.

Var inte rädd, för på vår resa i frihet är vi inte ensamma. Den Helige Ande är vår vägledare, vår rådgivare och vår styrka. Hans närvaro ger oss möjlighet att navigera på frihetens väg, att sväva på nådens vingar och att utstråla Kristi ljus i varje hörn av vårt liv.

När vi solar oss i friheten som Kristus har gett oss, får vi låta den bli en rytm i varje steg. Vi får dansa i frälsningens glädje och marschera målmedvetet i vår Frälsares seger.
Vi får dela melodin om vår frihet med en värld som hungrar efter detsamma.


(texten är hämtad från GOD TV)

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 goda tankar

Tema av Anders Norén